Quê hương > Nhà máy
Chứng chỉ
Liên hệ
Phúc Châu Lingt Trading Co, Ltd               
Điện thoại: + 86-591-87618322     
Fax: + 86-591-83965269       
E-mail: liamchan@fjever.com
MSN: everckl@hotmail.com ...Bây giờ liên hệ

Nhà máy


Với 60000m2 diện tích sản xuất được xây dựng, 20000 tấn công suất hàng năm và lực lượng lao động gần 500, chúng tôi đã

 một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất ở Trung Quốc và bây giờ là một lực lượng ngày càng tăng trên thị trường quốc tế.